Thủ Thiêm Zeit River
@thuthiemzeitriversco
https://thuthiemzeitrivers.com.vn/ Dự án Thủ Thiêm Zeit River là dự án bất động sản mới nhất của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc, là tổ hợp không gian sống mang lại sự thoải mái Hồ Chí Minh 0708889911
Vietnam    September 2022