Lisgroupvn
@tadaphacocomvn
Tadaphaco là nhà máy gia công sản xuất bột và sữa hạt,thực phẩm chức năng, mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - CGMP - ISO - FDA #Tadaphaco, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnang
Vietnam    January 2024