PHẠM BÁ CẨN
@phambacan
https://intertour.vn/ Phạm Bá Cẩn hoạt động điều hành du lịch quốc tế liên tục từ 1996, nắm giữ các vị trí quản lý quan trọng tại các công ty du lịch: Hanoitourism, DalatTSC
Vietnam    November 2022