Đăng ký 4G VinaPhone
@goi4gvinaphone
Bạn là người phải thường xuyên sử dụng 3G/4G Vina tốc độ cao của VinaPhone. Website: https://vnvinaphone.vn/4g-vina
Vietnam    November 2021